Инфографика

Какво е инфографиака?

Това е визуално представяне на данни, което прави сложната информация по – лесна за споделяне и усвояване чрез визуално представяне на илюстрации, анимации и др. В много случаи графичните елементи могат да бъдат придружени с текстови обяснения.