Условия за ползване

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС ЕООД, като собственик на сайта marketingconsults.eu и неговите потребители.

Информацията съдържаща се в marketingconsults.eu, включително всички текстове и изображения (картинки), са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквато и да било част от съдържанието на marketingconsults.eu, без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено, и ще бъде преследвано от закона.

Дефиниции:
• marketingconsults.eu представлява виртуален информационен ресурс, свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интерент, собственост на А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС ЕООД, който представя дейност на фирма А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС ЕООД. За краткост по-долу в документа marketingconsults.eu може да бъде наричан „сайта” или ”платформата”.
• Потребител е всяко лице посещаващо marketingconsults.eu.

Общи условия за ползване

1. Всички потребители на сайта, имат право да използват предоставяните от marketingconsults.eu услуги само при спазване на настоящите условия.
2. С всяко кликване върху хипер линк от marketingconsults.eu, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват платформата съгласно правилата и условията описани по-долу.

Условия за ползване. Права и задължения на потребителите

3. Всеки потребител има право да използва marketingconsults.eu безплатно, и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
4. Потребителите, нямат право да разпространяват чрез сайта marketingconsults.eu, или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
5. Потребителят е длъжен да обезщети marketingconsults.eu за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както за сайта marketingconsults.eu, така и на трети лица свързани с него по какъвто и да било начин.
6. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за ползване.

Права на marketingconsults.eu

7. marketingconsults.eu има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.
8. marketingconsults.eu не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.
9. marketingconsults.eu има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва по начин по който А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС ЕООД намери за добре с цел предоставянето и предлагането на услугите на фирмата.
10. marketingconsults.eu има право да записва бисквитки (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.
11. marketingconsults.eu има право да изпраща рекламни имейли до всички негови потребители, които са се възползвали от обратна връзка.

Ограничаване на отговорността

12.Фирма А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС ЕООД и нейните служители не носят отговорност за промяна в цените на партньорите, с които работи (домейн име, хостинг план и др).

Изпращане на запитване

13. Изпращайки запитване чрез формата за контакт в сайта, всеки потребител се съгласява да получава по имейл рекламна информация, свързана с услугите, които предлага marketingconsults.eu

Политика по защита на личните данни

14. Обработката и употребата на личните данни, получени чрез сайта се осъществява съгласно политиката на фирмата А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС ЕООД за тази дейност, подробно описана тук: Политика за бисквитките и личните данни